Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Ο Α Βαλκανικός Πόλεμος ξεκίνησε:

το Σεπτέμβριο του 1911
τον Οκτώβριο του 1911
τον Οκτώβριο του 1912
το Νοέμβριο του 1913


2) Ποια είναι η διάμετρος της Σελήνης;

3.476 χλμ
3.567 χλμ
4.287 χλμ
4.387 χλμ


3) Ποια από τις επόμενες λέξεις έχει την ίδια σημασία με την λέξη "Ύβωμα";

Κορυφή
Καμπούρα
Άνοδος
Ύψος


4) Τι σημαίνει η λέξη "Ωδή";

Ύμνος
Σπονδή
Απόφαση
Περίπτωση


5) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελείται από:

12 μέλη
16 μέλη
18 μέλη
20 μέλη


6) Ποια από τις επόμενες χώρες δεν ανήκει ακόμη στην οικονομική και νομισματική ένωση με ενιαίο νόμισμα το ευρώ;

Η Ολλανδία
Η Δανία
Η Γερμανία
Η Ισπανία


7) Η συνθήκη του Μααστριχτ υπεγράφη το:

1989
1992
1994
1998


8) Ποια από τις παρακάτω τριάδες αριθμών μπορεί να ανήκει σε αριθμητική πρόοδο;

4,7,11
32,34,39
5,8,14
4,7,10


9) Μια δεξαμενή χωράει 950 λίτρα νερό. Για 7 ώρες ρίχναμε νερό και στο τέλος η δεξαμενή χώραγε άλλα 89 λίτρα ακόμη. Πόσα λίτρα ρίχναμε την ώρα;

115 λίτρα
123 λίτρα
145 λίτρα
148 λίτρα


10) Ποια από τις παρακάτω γωνίες είναι οξεία;

110 μοίρες
98 μοίρες
90 μοίρες
38 μοίρες