Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Ποια από τις παρακάτω λέξεις είναι γραμμένη λάθος;

ευαίσθητος
μήυση
κωμειδύλιο
πρωτοποριακός


2) Σε ποια χώρα χρησιμοποιείται κυρίως ο τίτλος του Καγκελάριου;

Ιταλία
Αγγλία
Γερμανία
Ρουμανία


3) Στη αρχή κάθε χρόνου καταθέτουμε στην τράπεζα ποσό 1000 ευρώ με ανατοκισμό και επιτόκιο 2%. Ποιο είναι το ποσό που θα πάρουμε μετά από 5 χρόνια;

5099,43
5102,11
5204,22
5308,12


4) Ο πρώτος Πρόεδρος της Α' Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν ο:

Παύλος Κουντουριώτης
Θεόδωρος Πάγκαλος
Γεώργιος Καφαντάρης
Ιωάννης Μεταξάς


5) Ποιο από τα παρακάτω λογοτεχνικά έργα ανήκει στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη;

Άξιον Εστί
Η φόνισσα
Ρωμιοσύνη
Θούριος


6) Πως ονομάζεται ο κλάδος του ηλεκτρισμού που μελετά κυκλώματα διαρρεόμενα από ασθενή ρεύματα;

Ηλεκτρομαγνητική
Ηλεκτρολογία
Ηλεκτρονική
Κανένα από τα παραπάνω


7) Το συνημίτονο των 90 μοιρών είναι ίσο με:

1
-1
0
Δεν ορίζεται


8) Μια παροιμία του Ελληνικού λαού αποτελεί κλασικό παράδειγμα:

Μεταφοράς
Αλληγορίας
Παρομοίωσης
Άγραφου νόμου


9) Το αρχαίο ρήμα "βαλίζω" σημαίνει:

Χορεύω, χοροπηδώ
Πετάω
Στοχεύω, αποσκοπώ
Κανένα από τα παραπάνω


10) Η Γαλλική Επανάσταση έγινε το:

1759
1769
1779
1789