Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα;

Χρυσός
Σίδηρος
Αλουμίνιο
Ζάχαρη


2) Με βάση το φαινόμενο της παλίρροιας, όταν τα νερά των λιμνών και των θαλασσών κατεβαίνουν τότε έχουμε:

Πλημμυρίδα
Έλξη της βαρύτητας της Σελήνης
Άμπωτη
Παλιρροϊκή δύναμη


3) Το πλήθος των εδρών της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι:

14
19
24
27


4) Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας είναι:

μεταξύ του 31ου και 33ου παράλληλου
μεταξύ του 34ου και 41ου παράλληλου
μεταξύ του 32ου και 34ου παράλληλου
μεταξύ του 40ου και 45ου παράλληλου


5) Σε ποια γεωγραφική περιοχή βρίσκεται η λίμνη Μόρφη;

Θεσσαλία
Μακεδονία
Πελοπόννησο
Ήπειρος


6) Πόσες νομικές μορφές εταιρειών (εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις) υπάρχουν, σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους;

3
4
5
6


7) Παίρνοντας δύο τυχαία σημεία Α και Β πάνω σε ένα κύκλο, και σχηματίζοντας την ευθεία ΑΒ τότε αυτή ονομάζεται:

Ακτίνα
Διάμετρος
Χορδή
Περίμετρος


8) Σε ένα διαγωνισμό ένας υποψήφιος πήρε σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα τεστ βαθμό 76. Τι μέσο όρο βαθμών πρέπει να πάρει στα επόμενα 4 τεστ ώστε ο συνολικός μέσος όρος του να είναι 85;

85,5
89,5
90
91


9) Ποιος από τους παρακάτω τύπους εκφράζει την συνισταμένη δύο δυνάμεων που έχουν την ίδια κατεύθυνση;

F=F1*F2
F=F1-F2
F=F2-F1
F=F1+F2


10) Σύμφωνα με την Ελληνική μυθολογία ποια από τις παρακάτω ήταν αδελφή του Δία;

Άρτεμις
Αθηνά
Δήμητρα
Νίκη