Στιγμιότυπα λειτουργίας των CD εξάσκησης

 

1) Κεντρικό μενού επιλογών

2) Οθόνη ερωτήσεων

3) Απάντηση Ερώτησης

4) Οθόνη Αποτελέσματος

 

Μπορείτε αν θέλετε να κατεβάσετε μια δοκιμαστική έκδοση του CD εξάσκησης κάνοντας κλικ εδώ!