Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Ο κώδικας EBCDIC για την παράσταση ενός χαρακτήρα χρησιμοποιεί:

4 bits
6 bits
8 bits
16 bits


2) Η ελάχιστη ποσότητα οπτικής πληροφορίας που μπορούμε να δείξουμε σε μια οθόνη είναι:

1 pixel
1 bit
2 bits
1 byte


3) Ποιο από τα παρακάτω είδη εκτυπωτών πραγματοποιεί εκτύπωση σελίδας;

Εκτυπωτές Ακίδων
Εκτυπωτές Ψεκασμού Μελάνης
Εκτυπωτές Laser
Όλοι


4) Η ταχύτητα ενός modem μετριέται σε:

cps
bps
ppm
dpi


5) Ποιο από τα επόμενα πρωτόκολλα χρησιμοποιείται για την μεταφορά μηνυμάτων στο Διαδίκτυο;

HTTP
POP3
FTP
SMTP


6) Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ιστοσελίδων;

Macromedia Dreamweaver
Macromedia Flash
Adobe Photoshop
Adobe Premiere


7) Θέλοντας να εισάγουμε ένα νέο πίνακα σε ένα έγγραφο του Microsoft Word, ποια από τις επόμενες ακολουθίες εντολών θα χρησιμοποιήσουμε;

Εισαγωγή - Πίνακας
Εισαγωγή - Αντικείμενα - Πίνακας
Πίνακας - Εισαγωγή - Πίνακας
Εργαλεία - Πίνακας


8) Στο πρόγραμμα Microsoft Excel ποια είναι η συνάρτηση η οποία υπολογίζει τον μέσο όρο μιας περιοχής κελιών;

SUM
COUNT
SUMIF
AVERAGE


9) Τι επέκταση έχουν στο όνομά τους όλα τα αρχεία που δημιουργούνται με το πρόγραμμα Microsoft Powerpoint;

ptt
ppt
xls
dba


10) Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί λειτουργικό σύστημα;

Office
Linux
Visio
Jade