Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Πως ονομάζεται το πρόγραμμα που μετατρέπει σε γλώσσα μηχανής ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα υψηλού επιπέδου;

Μεταγλωττιστής
Πηγαίο πρόγραμμα
Συμβολομεταφραστής
Φυλλομετρητής


2) "www.exaskisi.gr". Σε ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχούν τα αρχικά "www";

world wide web
world wired web
world wided web
wired world web


3) Πως ονομάζεται ο χωρισμός του χώρου του σκληρού δίσκου σε μικρά τμήματα μετά από μεγάλο διάστημα χρήσης (πολλών αποθηκεύσεων ? διαγραφών κ.λπ);

Τεμαχισμός
Τροποποίηση
Κατακερματισμός
Συμπύκνωση


4) To BIOS αποθηκεύεται σε μνήμη:

Static RAM
ROM
Dynamic RAM
Λανθάνουσα


5) Μέσω του διαδικτύου είναι δυνατόν να μεταφερθεί:

Κείμενο
Εικόνα
Φωνή
Όλα τα παραπάνω


6) Οι κατασκευαστές λένε ότι μπορούμε να γράψουμε και να διαγράψουμε τα δεδομένα ενός δίσκου CD-RW μέχρι και:

10 φορές
100 φορές
1000 φορές
10000 φορές


7) Η ταχύτητα ενός εκτυπωτή λέιζερ μετριέται σε:

cps
bps
ppm
dpi


8) Ο όρος "Διασύνδεση γραφικών με το χρήστη" αναφέρεται και ως:

Office
DOS
BIOS
GUI


9) Για να μπορέσει κάποιος να ανοίξει μια σελίδα και να δει τα περιεχόμενά της πρέπει να χρησιμοποιήσει:

Φυλομετρητή
Επεξεργαστή κειμένου
Πρόγραμμα παρουσιάσεων
Λογισμικό συστήματος


10) Η σύνδεση μέσω του Ψηφιακού Δικτύου Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών είναι γνωστή και ως:

WAP
ISDN
ADSL
PSTN