Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Ποιό απο τα παρακάτω αποτελεί πλεονέκτημα της Διασύνδεσης γραφικών με το χρήστη(GUI);

Ελλάτωση του κόστους.
Αύξηση της παραγωγικότητας λόγω ευκολίας χρήσης απο τον εκάστοτε χρήστη.
Αναβάθμιση του συστήματος.
Αύξηση των απαιτήσεων του συστήματος απο τον χρήστη.


2) Ο κεντρικός υπολογιστής σε ένα δίκτυο ονομάζεται:

Modem
Μεταγλωττιστής
Επεξεργαστής
Server


3) Ένας υπολογιστής είναι λιγότερο αποδοτικός όταν:

Έχει ασύρματο Modem.
Έχει πολύ μικρή RAM.
Έχει μεγάλη CPU και μικρή μνήμη ROM.
Είναι συνδεδεμένος σε τοπικό δίκτυο.


4) Κατά την πρώτη αποθήκευση ενός αρχείου excel τι απο τα παρακάτω ορίζουμε;

Μέγεθος αρχείου.
Όνομα αρχείου.
Όνομα αρχείου και τοποθεσία αποθήκευσης.
τοποθεσία αποθήκευσης.


5) Τι πρέπει να προσέξει κάποιος κατά την διαδικασία αγοράς μέσω διαδικτύου;

Εάν η σύνδεση παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια.
Εάν έχει δώσει σωστά όλα τα προσωπικά του δεδομένα.
Εάν έχει δώσει την σωστή ηλεκτρονική του διεύθυνση.
Να μην απορρίψει την εγκατάσταση των αρχείων Cookies.


6) Με ποιόν τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε τα spam e-mails;

Ανοίγοντας έναν νέο λογαριασμό.
Γνωστοποιώντας την ηλεκτρονική μας διεύθυνση μόνο στους φίλους μας.
Τοποθετώντας φίλτρα.
Σβήνοντας αυτά τα e-mails.


7) Τι είναι τα PDA;

Είναι πολύ μικροί υπολογιστές γνωστοί και ως palmtops.
Είναι πρωτόκολλα τα οποία επιτρέπουν την σύνδεση(θεωρητικά) 127 συσκευών.
Είναι συσκευές οι οποίες επιτρέπουν την σύνδεση μεταξύ περιφερειακών συσκευών.
Είναι μικροί υπολογιστές των οποίων η χρήση περιορίζεται μόνο στην αποθήκευση αριθμών τηλεφώνου.


8) Η γλώσσα SQL,

είναι μια γλώσσα μηχανής.
χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων.
είναι μια προστακτική γλώσσα προγραμματισμού.
χρησιμοιποιείται μόνο απο εταιρείες με πολύπλοκες βάσεις δεδομένων.


9) Ποια απο τα παρακάτω βήματα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος ώστε να σβήσει μια γραμμή ενός πίνακα στο excel;

Μαρκάρει την γραμμή,δεξί κλικ και επιλέγει Διαγραφή(Delete).
Μαρκάρει την γραμμή και πατάει το πλήκτρο Delete.
Μαρκάρει την γραμμή και απο την γραμμή εργαλείων επιλέγει Διαμόρφωση κελιών(format cells).
Μαρκάρει την γραμμή και απο την γραμμή εργαλείων επιλέγει Επεξεργασία(Edit)- Διαγραφή όλων(clear All).


10) Το γνωστό GPRS είναι ένα είδος:

Τοπικού δικτύου.
Ευρυζωνικού δικτύου.
Ασύρματου δικτύου.
Μητροπολιτικού δικτύου.