Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Ποια είναι περίπου η χωριτηκότητα ενός CD-R;

650-700ΜΒ
650-700ΚΒ
650-700GB
400-600ΚΒ


2) Ποια από τις παρακάτω συσκευές ψηφιοποιεί μια τυπωμένη εικόνα και την μεταφέρει στον υπολογιστή;

O Σαρωτής
O Εκτυπωτής
O Σχεδιογράφος
H Φωτογραφίδα


3) Ποιο είναι συνήθως το όνομα του αρχείου με το οποίο πραγματοποιείται η απεγκατάσταση ενός λογισμικού;

Install.exe
Setup.exe
Unistall.exe
Delete.exe


4) Σε ποιες λέξεις αντιστοιχούν τα αρχικά ADSL;

Asynchronous Digital Subscriber Logic
Asymmetric Digital Subscriber Line
Asymmetric Digital Soft Line
Asynchronous Digital Subscriber Line


5) Το πρώτο πρόγραμμα που εκτελείται με το άνοιγμα του υπολογιστή είναι:

Τα Windows
Το Word
Η RAM
Το BIOS


6) Η μητρική πλακέτα έχει κάποιες υποδοχές στις οποίες συνδέονται διάφορες κάρτες (π.χ. η κάρτα δικτύου). Αυτές οι υποδοχές ονομάζονται:

Οδηγοί συσκευών
Υποδοχές σύνδεσης
Υποδοχές επέκτασης
Υποδοχές καρτών


7) Ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη του ότι ο υπολογιστής μας προσβλήθηκε από ιό;

Υψηλός λογαριασμός τηλεφώνου
Ενοχλητικά μηνύματα στην οθόνη
Απότομη αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης στο Internet
Κανένα από τα παραπάνω


8) Το λογισμικό ανοικτού κώδικα συνήθως περιγράφεται με τον όρο:

Openware
Shareware
Freeware
Κανένα από τα παραπάνω


9) Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί πλεονέκτημα της τηλεργασίας;

Υψηλότερος μισθός
Ευέλικτο ωράριο εργασίας
Μείωση της ομαδικής εργασίας
Κανένα από τα παραπάνω


10) Ποια από τις επόμενες επεκτάσεις αρχείων αντιστοιχεί σε αρχείο που περιέχει μια εικόνα;

.avi
.mp3
.jpg
.ppt