Απαντήστε στις επόμενες ερωτήσεις και πιέστε στο κουμπί 'Βαθμολόγηση'.

Προτεινόμενος χρόνος του τεστ: 10 λεπτά

Ερωτήσεις

1) Η συσκευή η οποία χρησιμοποιεί αισθητήρες πίεσης ώστε να αναγνωρίζει την κίνηση του δακτύλου του χρήστη είναι:

Το ποντίκι
Ο σαρωτής χειρός
Η πινακίδα αφής
Η φωτογραφίδα


2) Μια κάρτα γραφικών μπορεί να αναπαράγει 65.536 χρώματα με:

8 bits
16 bits
24 bits
32 bits


3) Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μια υπηρεσία του παγκόσμιου δικτύου υπολογιστών;

HTTP
FTP
WWW
HTTPS


4) Με πόσα ΚΒ ισούται το 1 GB;

1000
1024
2048
1048576


5) Ποιο από τα επόμενα αποτελεί μειονέκτημα των εκτυπωτών Laser;

Είναι αθόρυβοι
Έχουν υψηλό κόστος αγοράς
Έχουν μικρή ταχύτητα εκτύπωσης
Έχουν υψηλή ανάλυση εκτύπωσης


6) Ποια είναι η χωρητικότητα μιας δισκέτας 3.5";

1,44 ΜΒ
1,44 ΚΒ
1,44 GB
1,24 ΚΒ


7) Ποια είναι τα αρχικά των λέξεων που περιγράφουν την κατηγορία λογισμικού κατάρτισης μέσω υπολογιστή;

CBS
TFT
CBT
FBT


8) Ποιο από τα παρακάτω θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε μια τυπική ταχύτητα σύνδεσης μιας γραμμής PSTN στο Διαδίκτυο;

1 Kbps
1 Mbps
56 Mbps
56 Kbps


9) Ένα κλειστό ιδιωτικό δίκτυο μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού συνήθως περιγράφεται με τον όρο:

Διαδίκτυο
Ενδοδίκτυο
Τοπικό δίκτυο
Ιδιωτικός ιστός


10) Ποιο από τα επόμενα αποτελεί έγκυρη διεύθυνση μιας σελίδας του παγκόσμιου ιστού;

htp://www.search.gr
wwww.search.gr
www.search
http://www.search.gr